Proje Uygulama
Düzenli Katı Atık Deponi Alanları, Atıksu Arıtma Sistemleri, Kül Depolama Alanları, Biyogaz Tesisleri Sıvı Lagün Sistemleri, Kanalizasyon ve İsale Hattı Proje, Uygulama ve Müşavirlik Hizmetleri
Kontrol Müşavirlik
ÇED (EIA) Report, Çevre İzin ve Lisanslandırma, Atık Depolama İzin ve Lisans, Biyogaz Tesisleri Lisanslandırma, Sera Gazı İzleme, Ekosistem ve RES Değerlendirme, Modelleme, Ölçüm ve Analiz
Health, Safety and Enviroment
HSE (Health, Safety and Enviroment) uygunluk kontrolleri, süreç yönetimi, sağlık ve güvenlik kontrolleri, PKD Rapor ve Eğitimleri, Kantitatif Risk Analizleri ve Acil Durum Planları, Büyük Endüstriyel Kazalar
Copyright © 2013 Almer Group